Medicalbench

Benchmarken om te verbeteren

Zie artikel.
Je kunt als bedrijf of organisatie natuurlijk uitgaan van je eigen kracht en je vooral niets aantrekken van wat vergelijkbare bedrijven presteren.

"Benchmarkingis het vergeijken van de prstaties ten opzichte van soortgenoten", volgens Michiel Steltman

Deel deze post