Waarde bepaling van medische handelingen

Medicalbench® indiceert de waarde (Value) van de behandeltraject door het kwalitatieve resultaat (Outcome) te delen door de directe kosten van het behandeltraject (Costs).

 

Waarde = Outcome / Kosten

Bekijk op TED de video van Stefan Larsson mbt tot dit themaDe functionele kwaliteits-parameters (Outcome)

​De meest bepalende functionele kwaliteitsparameters in de gezondheidszorg zijn:

 1. Pijn (50 % van de patiënten bezoeken arts vanwege pijn)
 2. Beweeglijkheid (toename in)
 3. Kracht
 4. Coördinatie
 5. Uithoudingsvermogen
 6. Welbevinden van patiënt en professional
 7. Nakoming medicijngebruik en voorschriften

Medicalbench® beschikt hiervoor over gevalideerde meetinstrumenten.

Medicalbench® berekent voor elke behandeltraject, gekenmerkt door een diagnose en een of meerdere behandelingsmethoden, de verandering per vastgelegde kwaliteitsparameter (Outcome).


De kostenaspecten (Costs)

Kostenaspecten die bij een behandeling binnen een behandeltraject een rol spelen zijn o.a.:

 • Aantal visitaties door de keten heen
 • De hoeveelheid aan gebruikte materialen, zoals medicijnen, hulpmiddelen, etc.
 • Tarief van de behandelende professionals
 • De tijdsduur van herstel in relatie tot de toegepaste behandelingsmethode
 • De tijdsduur tot dezelfde klacht weer terugkeert

Administratieve gegevens hierover ontvangt Medicalbench® vanuit de Health Informatie systemen (EPD).