Doelstelling

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid is de transparantie in de zorg voor de patient centraal gesteld. Bekijk de volgende presentatie van minister Schippers.

Video message van minister Schippers

Medicalbench® heeft als doel om door benchmarking (vergelijken) van medische behandelingen de:

  • de vergoeding per behandeling verhogen (bij een minder aantal benodigde behandelingen)
  • de efficientie te verhogen (minder behandelingen bij eenzelfde medisch resultaat)
  • de kosten per patient optimaliseren (zelfde totaal kosten bij sneller medisch resultaat)U en uw cliënt profiteren van de verbeterde bedrijfsvoering.

Om deze doelstelling te kunnen realiseren gebruikt Medicalbench® vergelijksalgoritmen. Met behulp van deze vergelijksalgoritmen levert elk geformaliseerde meetresultaat (outcome) als prestatie indicator de bron om verbeteringen te signaleren.

Zodoende levert Medicalbench® u een dashboard om gerichte verbeteracties uit te voeren in uw organisatie. Deze te bewaken en te rapporteren.

Met Medicalbench® heeft u een sterke onderhandelingspositie met uw zorgverzekeraars.