• VALUE CREATION THROUGH COLLABORATION
    Excel in medical operations!
    by using collaborative Quality management software of Medicalbench®.
    Check out our features and options.

Your Medical Bench participation will contribute in a continuous quality improvement in healthcare

As a Medical professional become a Be a Medicalbench® user.


The features

Trend analysis

Trend analyse of measurement outcomes to reduce variance

Performance monitoring

Performance monitoring to excellence in operation

Frequency analysis

Optimilisation of treatment frequency versus outcomes

Score list

Periodic score list per diagnosis and interventions

and more...

Grafisch ziet u het verloop van een ziektekenmerk, bijvoorbeeld pijn, gedurende het ziektebeeld (diagnose).

Deze functie is gemaakt, omdat er geen normen aanwezig zijn voor ziektebeelden. De ICHOM is gestart om voor de meest voorkomende ziektebeelden het verloop van de meest essentiele ziektekenmerken in kaart te brengen. Medicalbench® biedt u deze functie nu al op basis van de vastgelegde gegevens.
Medicalbench shows you a proposal of the most powerfull interventions (protocols) of a given combination of diagnosis and profession
Medicalbench® has an open interface to and from your Health Informatie System (HIS).

Medicalbench® offers you a standard interface scripts. Customisation of transformation scripts for connection to your own HIS is possible.
In Medicalbench® you can use code tables from your national professional institutes.

U kunt een abonnement plaatsen waarmee u uw eigen terminologie codes voor behandelingen koppelt met de internationale code systeem ICD-10 van de WHO.

De code tabellen zijn per land en per beroepsgroep gedefinieerd. Plaats een abonnement en elke toevoeging en/of wijziging worden automatisch met uw systeem gesynchroniseerd. U wordt van mogelijke veranderingen in de code tabellen vooraf op de hoogte gesteld.